Brak chęci do współpracy uczestników szkolenia w grupie szkoleniowej

Jakie działania powinien podjąć trener by zaradzić trudnej sytuacji?

Wszystkie rodzaje szkoleń, niezależnie od ich charakteru – czy to szkolenia miękkie z zakresu umiejętności interpersonalnych, czy techniczne, takie jak szkolenia informatyczne – opierają się na założeniu, że uczestnicy będą angażować się w proces szkoleniowy. Niestety, czasami zdarza się, że uczestnicy mogą mieć trudności z nawiązywaniem współpracy w grupie, co prowadzi do braku chęci do współpracy. W tym artykule omówimy, jakie kroki trener może podjąć, aby zaradzić tej trudnej sytuacji.

 Zrozumienie przyczyn braku chęci do współpracy

Zanim trener podejmie działania w celu poprawy sytuacji, ważne jest, aby zrozumieć przyczyny braku chęci do współpracy. Te mogą być różnorodne i obejmować:

1. Brak zrozumienia celu szkolenia: Uczestnicy mogą nie dostrzegać, dlaczego szkolenie jest istotne lub jakie korzyści mogą odnieść z współpracy.

2. Brak zaufania w grupie: Uczestnicy mogą nie znać się nawzajem lub nie być pewni swoich kolegów z grupy, co wpływa na ich gotowość do współpracy.

3. Brak motywacji: Brak widocznej motywacji lub zainteresowania treścią szkolenia może wpłynąć na brak chęci do zaangażowania.

4. Różnice w umiejętnościach: Uczestnicy mogą mieć różny poziom umiejętności lub doświadczenia, co może prowadzić do frustracji i trudności w pracy grupowej.

5. Brak komunikacji: Niewłaściwa komunikacja w grupie, zarówno pozioma, jak i pionowa, może utrudnić nawiązanie współpracy.

 Jak trener może pomóc?

1. Klarowność celów szkolenia: Trener powinien jasno komunikować cele szkolenia oraz korzyści, jakie uczestnicy mogą odnieść z aktywnego udziału.

2. Budowanie zaufania: Trener może wprowadzać ćwiczenia i gry zespołowe, które pomagają uczestnikom lepiej poznać się nawzajem i zbudować zaufanie.

3. Indywidualne wsparcie: Trener powinien być dostępny do indywidualnych rozmów z uczestnikami, którzy mają trudności w nawiązywaniu współpracy.

4. Kształcenie umiejętności interpersonalnych: Trener może dostarczać uczestnikom narzędzi do poprawy umiejętności interpersonalnych, takich jak skuteczna komunikacja, rozwiązywanie konfliktów i budowanie relacji.

5. Stworzenie okazji do współpracy: Trener może projektować ćwiczenia i zadania, które wymagają współpracy i rozwiązywania problemów w grupie.

6. Feedback i ocena: Regularne dostarczanie uczestnikom informacji zwrotnej na temat ich pracy w grupie może pomóc w poprawie współpracy.

Podsumowanie

Brak chęci do współpracy uczestników szkolenia w grupie szkoleniowej może być wyzwaniem, ale jest to wyzwanie, które można pokonać. Trenerzy mają kluczową rolę w pomaganiu uczestnikom przezwyciężać te trudności poprzez budowanie zaufania, dostarczanie wsparcia i kształcenie umiejętności interpersonalnych. W efekcie uczestnicy mogą odnieść większy sukces na szkoleniach, rozwijać swoje umiejętności społeczne i przenosić je na swoje stanowiska pracy.

Konsultant Szkoleniowy Przemysław Gajek

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *