Architekci Piękna Gabinet Medycyny Wschodniej - regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Architekci Piękna Gabinet Medycyny Wschodniej świadczy usługi w ramach działalności gospodarczej prowadzonej pod firmą Architekci Piękna.
 2. Architekci Piękna Gabinet Medycyny Wschodniej świadczy usługi w godzinach:

- od poniedziałku do piątku od godziny 10:00 do 18:00

Istnieje możliwość rezerwacji wizyty od godziny 18:00 do 21:00 na życzenie klienta.

 1. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Gabinetu Medycyny Wschodniej Architekci Piękna są zobowiązane przestrzegać niniejszego regulaminu i podporządkować się poleceniom pracowników w celu zachowania bezpieczeństwa.
 2. Pracownicy Gabinetu Medycyny Wschodniej Architekci Piękna świadczą usługi mające na celu wyłącznie poprawę samopoczucia i kondycji fizycznej. Załącznikiem do niniejszego regulaminu jest dostępny w lokalu i na stronie Internetowej aktualny cennik świadczonych usług.
 3. Czas trwania usługi (usługi znajdujące się w ofercie salonu) jest określony w następujących jednostkach czasowych: 30, 60, 90, 120 minut i jest liczony od momentu wejścia do gabinetu do momentu wyjścia.
 4. Zakup usługi z oferty Gabinetu Medycyny Wschodniej Architekci Piękna jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez gabinet oraz, że zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

 

 1. OBOWIĄZKI KLIENTA
 2. Klient podczas pierwszej wizyty, jest zobowiązany do wypełnienia formularza Karta Klienta poprzez udzielenie prawdziwych informacji dotyczących stanu zdrowia i możliwych przeciwwskazań oraz do każdorazowej aktualizacji tych danych w przypadku kolejnych wizyt.
 3. Klient jest zobowiązany do niezwłocznego poinformowania osoby wykonującej zabieg o ewentualnym dyskomforcie lub złym samopoczuciu w czasie wykonywanego zabiegu.

 

III. REZERWACJE

 1. Klient jest uprawniony i zobowiązany do rezerwacji terminu świadczenia usługi.
 2. Rezerwacji można dokonać dzwoniąc pod numer telefonu: 888 666 546 lub w gabinecie.
 3. Klient zobowiązany jest odwołać lub zmienić zarezerwowany termin świadczenia usługi nie później niż na 48h przed umówionym zabiegiem.
 4. Celem rezerwacji wizyty pobierany jest zadatek w wysokości 50% wartości usługi. Klient ma możliwość odwołania / przełożenia wizyty jednorazowej bądź z zakupionego karnetu jeden raz nie tracąc zadatku lub zakupionej w karnecie usługi.
 5. Klientowi, który nie odwołał wizyty 48 h wcześniej wizyta uznana jest za odbytą. Zadatek zapłacony jest bezzwrotny lub usługa z zapłaconego karnetu traktowana jest jako zrealizowana.
 6. Klient jest zobowiązany do przybycia na zarezerwowany zabieg 5 minut wcześniej.
 7. W przypadku spóźnienia się Klienta na umówiony zabieg, Gabinet Medycyny Wschodniej Architekci Piękna zastrzega sobie prawo do skrócenia czasu świadczenia usługi, a w przypadku spóźnienia powyżej 15 minut do anulowania rezerwacji.

 

 1. OFERTA

Aktualna oferta dostępna jest w recepcji oraz stronie internetowej www.piekno.eu

 

 1. BONY PODARUNKOWE
 2. Gabinet Medycyny Wschodniej Architekci Piękna posiada w swojej ofercie bony podarunkowe.
 3. Bon podarunkowy uprawnia do skorzystania bądź z konkretnego zabiegu, bądź w ramach konkretnej kwoty. Nazwa zabiegu lub kwota wpisana jest na bonie podarunkowym.
 4. Bon podarunkowy nie uprawnia do zakupu kosmetyków lub zamiany na środki pieniężne.
 5. Bony podarunkowe można nabyć osobiście w  Gabinecie Medycyny Wschodniej Architekci Piękna, zamówić drogą telefoniczną lub poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 6. Na życzenie kupującego bon podarunkowy może zostać wysłany e-mailem.
 7. Bony podarunkowe zamówione drogą telefoniczną lub przez e-mail opłacane są przelewem. Wysyłka bonu podarunkowego następuje po przesłaniu potwierdzenia przelewu bądź zaksięgowaniu płatności na rachunku firmowym.
 8. Bon Podarunkowy nie podlega wymianie na środki pieniężne, kosmetyki lub inną usługę.
 9. Podstawą do wykonania usługi jest okazanie bonu podarunkowego przed zabiegiem.
 10. Data ważności bonu podarunkowego wskazana jest na bonie.
 11. W przypadku niewykorzystania bonu podarunkowego do dnia określonego na bonie,  „ data ważności” kupującemu lub posiadaczowi nie przysługuje zwrot środków pieniężnych.
 12. Osoby realizujące bon podarunkowy podlegają zasadom wynikającym z niniejszego regulaminu, tak samo jak pozostali Klienci.
 13. W celu realizacji bonu podarunkowego wymagana jest uprzednia rezerwacja terminu wizyty w Gabinecie Medycyny Wschodniej Architekci Piękna, który gwarantuje możliwość realizacji bonu podarunkowego w czasie godzin pracy gabinetu w ramach dostępnych terminów.
 14. Posiadaczowi bonu podarunkowego nie przysługuje prawo wydania reszty w sytuacji, gdy wartość usług jest niższa niż wartość bonu podarunkowego.
 15. Posiadacz bonu podarunkowego jest zobowiązany do dopłaty różnicy w przypadku, gdy wartość świadczonej usługi jest wyższa niż wartość bonu podarunkowego.
 16. W razie braku anulowania rezerwacji drogą telefoniczną lub osobiście na 48 h przed umówioną wizytą, Bon Podarunkowy uznany zostaje za zrealizowany.
 17. KARNETY
 18. Gabinet Medycyny Wschodniej Architekci Piękna posiada w swojej ofercie karnety na usługi.
 19. Zakupiony karnet uprawnia do skorzystania z konkretnej zakupionej w ramach karnetu usługi bądź masażu.
 20. Nie wykorzystany karnet nie uprawnia do zakupu kosmetyków lub zamiany na środki pieniężne lub inną usługę z oferty gabinetu.
 21. Karnet na usługi można nabyć osobiście w  Gabinecie Medycyny Wschodniej Architekci Piękna lub zamówić drogą telefoniczną lub poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 22. Na życzenie kupującego karnet w formie bonu podarunkowego może zostać wysłany e-mailem. W tym momencie obowiązują zapisy regulaminu Architekci Piękna „ Bony Podarunkowe”
 23. Karnety zamówione drogą telefoniczną lub przez e-mail opłacane są przelewem. Wysyłka karnetu następuje po przesłaniu potwierdzenia przelewu bądź zaksięgowaniu płatności na rachunku firmowym.
 24. Data ważności karnetu to 6 miesięcy od daty zakupu.
 25. W przypadku niewykorzystania karnetu do„ data ważności” kupującemu lub posiadaczowi nie przysługuje zwrot środków pieniężnych.
 26. Osoby realizujące karnet podlegają zasadom wynikającym z niniejszego regulaminu, tak samo jak pozostali Klienci.
 27. W celu realizacji usługi z zakupionego karnetu wymagana jest uprzednia rezerwacja terminu wizyty w Gabinecie Medycyny Wschodniej Architekci Piękna, który gwarantuje możliwość realizacji karnetu w czasie godzin pracy gabinetu w ramach dostępnych terminów.
 28. W razie braku anulowania rezerwacji drogą telefoniczną lub osobiście na 48 h przed umówioną wizytą, zarezerwowana wizyta / usługa z karnetu zostajeuznana za zrealizowaną.

 

 

VII. PŁATNOŚCI

 1. W Gabinecie Medycyny Wschodniej Architekci Piękna Klient ma możliwość dokonywania płatności gotówką lub kartą płatniczą.
 2. Gabinet Medycyny Wschodniej Architekci Piękna nie przyjmuję zwrotów zakupionych karnetów lub częściowo wykorzystanych. Nie mamożliwości wymiany na środki pieniężne, inną usługę lub kosmetyki.
 3. Gabinet Medycyny Wschodniej Architekci Piękna nie przyjmuje zwrotów bonów podarunkowych lub zakupionych usług które nie zostały jeszcze zrealizowane. Nie ma możliwości wymiany na środki pieniężne, inną usługę lub kosmetyki.

 

Prosimy o przemyślane zakupy.

 

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA RZECZY KLIENTA

Klient odpowiada za rzeczy i przedmioty wartościowe pozostawione w Gabinecie Medycyny Wschodniej Architekci Piękna. Pracownicy Gabinetu  Medycyny Wschodniej Architekci Piękna nie odpowiadają za rzeczy i przedmioty wartościowe pozostawione przez klienta.

 

 1. ODPOWIEDZIALNOŚĆ Gabinetu Medycyny Wschodniej Architekci Piękna
 2. Wszystkie usługi świadczone w Gabinecie Medycyny Wschodniej Architekci Piękna mają na celu wyłącznie poprawę samopoczucia i kondycji fizycznej tj. nie są świadczeniami zdrowotnymi w rozumieniu przepisów obowiązujących na terytorium RP, a porady udzielane przez masażystów/kosmetyczki nie są poradami lekarskim.
 3. Gabinet Medycyny Wschodniej Architekci Piękna zastrzega sobie możliwość odstąpienia od wykonania usługi lub przerwania wykonywanego już zabiegu w przypadku nie wypełnienia, lub nieprawidłowego wypełnienia formularza Karty Klienta, złego samopoczucia Klienta, widocznych przeciwwskazań lub niestosownego zachowania Klienta.
 4. Gabinet Medycyny Wschodniej Architekci Piękna zastrzega sobie prawo wykonania zakupionej usługi / bonu podarunkowego / karnetu w innej lokalizacji niż w gabinecie na ul. Saczewskiego 31 w Będzinie. 
 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 6. Zabrania się filmowania oraz fotografowania na terenie Gabinetu Medycyny Wschodniej Architekci Piękna bez uzyskania wcześniejszej zgody osoby upoważnionej do reprezentowania Gabinetu.
 7. Kupujący lub posiadacz usługi, bonu upominkowego, karnetuoświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu, akceptuje jego treść w całości i zobowiązuje się do przestrzegania jego zapisów.

 

 

Do wszystkich zabiegów występują pewne przeciwwskazania. Poniżej lista głównych przeciwwskazań.

 1. PRZECIWWSKAZANIA DO MASAŻU I  ZABIEGÓW NA CIAŁO
 • Gorączka
 • Krwotoki, krwawienia
 • Żylaki
 • Wszelkie zmiany skórne
 • Hemofilia
 • Okres ciąży
 • Nieleczone nadciśnienie
 • Choroby nowotworowe
 • Miażdżyca
 • Choroby mające podłoże wirusowe lub bakteryjne
 • Stan bezpośrednio po zawale serca
 • Zakrzepowe zapalenie żył
 • Świeży zrost
 • Zaawansowana osteoporoza
 • Stany zapalne
 • Krwiaki i tętniaki
 • Epilepsja
 • Zapalenie szpiku kostnego
 • Zapalenie opon mózgowych
 • Choroby zakaźne układu oddechowego
 • Zapalanie płuc
 • Zapalenie oskrzeli
 • Astma

XII. PRZECIWWSKAZANIA DO PIELĘGNACJI DŁONI I STÓP


Zmiany zakaźne:

 • Choroby wirusowe – brodawki zwykłe
 • Choroby bakteryjne – róża, liszajec zakaźny
 • Grzybice skóry
 • Grzybice paznokci
 • Choroby pasożytnicze


XIII. PRZECIWWSKAZANIA DO RADIOFREKFENCJI

 • Ciąża
 • Okres laktacji
 • Przerwana ciągłość skóry
 • Zmiany grzybicze, bakteryjne, wirusowe
 • Choroby układu nerwowego
 • Choroby psychiczne
 • Epilepsja
 • Nowotwór (w trakcie leczenia i po)
 • Infekcje
 • Teleangiektazje
 • Trądzik różowaty
 • Złote nici
 • Żylaki
 • Przyjmowanie leków przeciwzapalnych, przeciwzakrzepowych
 • Partia skóry, pod którą znajduje się metal (np. Drut w kości po jej złamaniu), plastik, silikon (np. Implanty silikonowe w piersiach)
 • Partie skóry, w której znajdują się instrumenty medyczne i elektroniczne takie jak: aparat słuchowy, rozrusznik serca, sztuczne serce itp.
 • Dzieci poniżej lat 12
 • Partie skóry z elementami metalowymi w ciele (np. Kolczyk w brzuchu)
 • Wysokie ciśnienie
 • Cukrzyca
 • Choroby serca
 • Osoby wrażliwe na prąd elektryczny
 • Terapia hormonalna
 • Botoks i wypełniacz

XIV. PRZECIWWSKAZANIA DO MIKRODERMABRAZJI

 • Zakażenia wirusowe
 • Zakażenia bakteryjne
 • Zakażenia grzybicze
 • Trądzik krostkowy i ropowiczy
 • Trądzik różowaty
 • Skóra powiek
 • Przerwana ciągłość skóry
 • Nowotwory skóry i znamiona
 • Naczyniaki jamiste
 • Terapia przeciwtrądzikowa Roaccutanem (wskazana co najmniej 3 miesięczna przerwa)
 • Skłonności do keloidów (bliznowców)
 • Zabiegi chirurgiczne w obrębie twarzy (wskazana co najmniej dwumiesięcznaprzerwa)
 1. NIE MA PRZECIWWSKAZAŃ W PRZYPADKU:
 • Menstruacji
 • Skóry opalonej
 • Ciąży w przypadku zabiegu na twarz


XVI. PRZECIWWSKAZANIA DO PEELINGU KAWITACYJNEGO I ULTRADŹWIĘKÓW

 • Ciąża
 • Przerwana ciągłość skóry
 • Zmiany grzybicze, bakteryjne, wirusowe
 • Choroby układu nerwowego
 • Choroby psychiczne
 • Epilepsja
 • Nowotwór ( w trakcie leczenia i po)
 • Infekcje
 • Partia skóry, pod którą znajduje się metal (np. Drut w kości po jej złamaniu), plastik,
  silikon (np. Implanty silikonowe w piersiach)
 • Partie skóry, w której znajdują się instrumenty medyczne i elektroniczne takie jak:
  aparat słuchowy, rozrusznik serca, sztuczne serce itp.,
 • Dzieci poniżej lat 12
 • Partie skóry z elementami metalowymi w ciele (np. Kolczyk w brzuchu)
 • Wysokie ciśnienie
 • Cukrzyca
 • Choroby serca

XVII. PRZECIWWSKAZANIA DO MASAŻU BAŃKĄ CHIŃSKĄ

 • Zaburzenia krzepliwości krwi
 • Popękane naczynia krwionośne
 • Menstruacja
 • Wylewy podskórne i obrzęki spowodowane stłuczeniem lub skręceniem
 • Uszkodzona skóra a w szczególności otwarte rany
 • Okres ciąży
 • ...plus podstawowe przeciwwskazania do masażu

XVIII. PRZECIWWSKAZANIA DO MASAŻU BRZUCHA

 • Menstruacja
 • Okres ciąży
 • Krwawienia lub krwotoki z dróg rodnych, zmiany nowotworowe
 • Ostre i podostre stany zapalne miednicy mniejszej
 • ...plus podstawowe przeciwwskazania do masażu

XIX. PRZECIWWSKAZANIA DO MASAŻU GORĄCYMI KAMIENIAMI

 • Wylewy krwawe i krwiaki
 • Choroby skóry
 • Stany gorączkowe
 • Choroby zakaźne
 • Nowotwory
 • Menstruacja
 • Żylaki
 • Ostre stany zapalne we wszystkich jednostkach chorobowych
 • ...plus podstawowe przeciwwskazania do masażu

Zakup usługi z oferty Architektów Piękna Medycyny Wschodniej jest równoznaczny ze złożeniem przez Klienta oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Architektów Piękna Gabinetu Medycyny Wschodniej  oraz, że zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego regulaminu.

 

 

Sentencja

Nie ma sytuacji bez wyjścia kiedy Bóg drzwi zamyka - to otwiera okno odetchnij popatrz spadają z obłoków małe wielkie nieszczęścia potrzebne do szczęścia.

(ks.Jan Twardowski)

Nasz adres

Architekci Piękna


ul. Sączewskiego 31
42-500 Będzin

Telefon: +48 888 666 546
E-mail: gabinet@piekno.eu

Nasz Facebook